Fecri-i Ati Edebiyatı Şifreleme

-Fuat Köprülü
-e
-Celal Sahir
-i

-Yakup Kadri Karaosmanoğlu
-Ahmet Haşim
-Refik Halit Karay
-Ali Canip Yöntem

Şifre: FeCi YARA