Fecri-i Ati Edebiyatı Şifreleme

-Fuat Köprülü
-e
-Celal Sahir
-i

-Yakup Kadri Karaosmanoğlu
-Ahmet Haşim
-Refik Halit Karay
-Ali Canip Yöntem

Şifre: FeCi YARA 

Milli edebiyat dönemi temsilcileri şifreleme

Şifre: HYR ZAF’2’ÖR

Okunuşu: HaYıR ZAFÖR

Açılımı:

Halide Edip Adıvar,

Yakup Kadri Karaosmanoğlu,

Refik Halit Karay,

Ziya Gökalp,

Ali Canip Yöntem,

Fuat Köprülü,

Falih Rıfkı Atay,

Ömer Seyfettin,

Reşat nuri Güntekin