Fecri-i Ati Edebiyatı Şifreleme

-Fuat Köprülü -e -Celal Sahir -i -Yakup Kadri Karaosmanoğlu -Ahmet Haşim -Refik Halit Karay -Ali Canip Yöntem Şifre: FeCi YARA